O FIRMIE
Studio Projektowe Kreator istnieje od 1995 roku, lecz wdrażaniem nowych wyrobów oraz promocją, zamjmujemy się znacznie dłużej. W naszym gronie są projektanci wzornictwa, konstruktorzy, graficy. Każdy z nas ma indywidualne doświadczenie w tworzeniu projektów wzorniczych i technicznych.

Dla współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych warunkiem zachowania konkurencyjności jest przede wszystkim szybka reakcja na potrzeby rynku i umiejętność wyróżnienia się. Wytwarzanie dóbr konsumpcyjnych, szczególnie musi być poparte dobym wzornictwem, wysoką jakością i niskim kosztem. Tworzymy projekty, które stanowią wizję produktu od jego koncepcji, rozwoju, uprzemysłowienia do reklamy.

Tworząc zespół interdyscyplinarny realizujemy zasadę projektowania współbieżnego, skracając czas technicznego przygotowania produkcji o 30 do 50%.

Nasz styl wzornictwa kształtuje estetykę i cechy użytkowe produktu z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań produkcyjno materiałowych. Projektujemy nową szatę zewnętrzną dla urządzeń powszechnego użytku (domowych, biurowych, przemysłowych itp.) w oparciu o nowoczesne technologie wytwarzania.